Παραλληλόγραμμο τραπέζι φαγητού με προαιρετική διαφοροποίηση υλικού βάσης και επιφάνειας. Αποθηκεύει δύο πρόσθετες επιφάνειες για επέκταση. Συνοδεύεται από αντίστοιχο πάγκο καθίσματος.